Digwyddiadau

Dathliadau Dydd Gŵyl Ddewi ym Marchnad Abertawe – dydd Sadwrn 27 ChwefrorWelshgirl

Ble sy’n well i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi nag ym marchnad dan do fwyaf Cymru? Rhwng 10am a 4pm ddydd Sadwrn 27 Chwefror, bydd ein ffotograffydd proffesiynol o Smiles Studio yn cynnig ffotograffau 8 x 6 wedi’u gosod AM DDIM i’r holl blant mewn gwisg Gymreig.

Bydd Cookibods hefyd wrth law i wneud byrgyrs a selsig Morgannwg blasus a bydd Artibods yn helpu’r plant i fod yn greadigol gyda chelf a chrefft â thema Gymreig.

Pan fyddwch yma, cofiwch godi bag o bice ar y maen neu fara brith blasus gan un o’n pobwyr penigamp. Hefyd, gwelwch ddetholiad hyfryd o gawsiau Cymreig a danteithion ffermdy i demtio’ch blasbwyntiau. Ac, wrth gwrs, pa ffordd well o ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi na chyda chocos a bara lawr ffres o’n stondinau cocos yng nghanol y farchnad?


Dwlu ar eich Marchnad Leol

Yn ddiweddar, cymerom ran yn yr ymgyrch genedlaethol Dwlu ar eich Marchnad Leol a oedd yn cynnwys llawer o ddigwyddiadau a dathliadau gwych.

Roedd masnachwyr a chwsmeriaid Marchnad Abertawe hefyd wedi rhannu rhai o’r rhesymau pam maent yn dwlu ar eu marchnad leol â ni.

Edrychwch arnynt!

SHOPPER-1-NIC

SHOPPER-1-HELEN

SHOPPER-2-ANNA

TRADER-1-CAROL-WATTS

TRADER-1-UBU

TRADER-2-PAUL-MARKET-PLAICE

TRADER-3-UBU

TRADER-4-CAPERS

TRADER-5-UPTONS

TRADER-6-GREG

TRADER-7-VAUGHANS-AND-CHOICE

TRADER-8-WHITEHOUSE


For more events in Swansea visit – What’s On in Swansea

This post is also available in: English