Masnachu achlysurol

Mae ardal y byrddau masnachu yng nghanol y farchnad dan do yn cynnig man anffurfiol a rhad – sy’n ddelfrydol i roi cynnig ar syniad busnes newydd.

Gallwch archebu bwrdd tresl 6tr x 2tr am ddiwrnod neu wythnos. Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ffurflen gais a rhestr brisiau.

Furfflen gais masnachu achlysurol

 

Tîm Rheoli Canol y Ddinas fydd yn dyrannu lleoedd dros dro ac yn gwerthuso a yw’r cais er budd y farchnad a’r awdurdod lleol ac a oes gan yr ardal fasnachu y cyfleusterau i gefnogi’r busnes.

This post is also available in: English