Bod yn fasnachwr

Fish Stall

Mae Marchnad Abertawe yn lle poblogaidd nid yn unig i siopwyr, ond ar gyfer entrepreneuriaid sydd am sefydlu neu ehangu eu busnesau.

Gyda nifer da o gwsmeriaid a threthi rhentu rhesymol, mae lefelau deiliadaeth yn y farchnad yn parhau i fod yn uchel iawn, ond os oes diddordeb gennych mewn masnachu ym Marchnad Abertawe, mae dau opsiwn ar gael:

1. Stondinau i’w gosod

2. Masnachu achlysurol

 

Swansea Market Entrance

This post is also available in: English