Marchnad Ffermwyr

Bydd y Farchnad Ffermwyr yn cynnwys pob math o gynhyrchion a gynhyrchwyd yn lleol megis nwyddau pob, danteithion melys, cyffeithiau a siytnis cartref, cig a charcuterie, caws, cynhyrchion llysieuol a feganaidd unigryw, alcohol a fragwyd yn lleol, gofal croen, celf, ffotograffiaeth a mwy. Byddwch hefyd yn gallu parhau i siopa yn eich hoff stondinau!

Bydd y digwyddiad misol yn digwydd 9am – 3pm ar y dyddiadau canlynol:

  • 13 a 14 o Orffennaf 2018
  • 10 a 11 Awst 2018
  • 7 a 8 Medi 2018
  • 12 a 13 Hydref 2018
  • 9 a 10 o Dachwedd 2018
  • 8 a 9 o Ragfyr 2018

This post is also available in: English