Gwyliau Grŵp

Bus TravelGyda thros 100 o fasnachwyr gan gynnwys nifer o stondinau unigryw a lleoedd i fwyta, mae Marchnad Abertawe yn lleoliad gwych i grwpiau coets.

Fel marchnad dan do fwyaf Cymru, mae’n hwylus darparu ar gyfer grwpiau mawr a gan ei bod i gyd dan do, mae’n lleoliad gwych beth bynnag fo’r tywydd. Mae’r to cromen gwydr yn rhan eiconig o nenlinell Abertawe ac oddi tano gallwch brofi cymeriad y farchnad leol draddodiadol sy’n rhan mor bwysig o dreftadaeth y ddinas.

I gael mwy o wybodaeth am Farchnad Abertawe neu i gael taflenni am y farchnad, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu.
Am fwy o wybodaeth gyffredinol am deithio ar goetsys yn Abertawe, ffoniwch Ddesg Gwyliau Grŵp Abertawe 01792 635208 208.

Pam ymweld â Chanol Dinas Abertawe? – Ffeithiau a ffigurau allweddol

Rhif 1
Mae gan Ganol Dinas Abertawe dros 260 o siopau, gan gynnwys H&M a Debenhams. Mae Canol y Ddinas yn gartref i 90 o leoedd i fwyta, 30 o salonau harddwch a thrin gwallt a 45 o dafarndai a chlybiau.

Rhif 2
Mae gan Abertawe 32 filltir o arfordir a mwy na 50 o draethau a childraethau ag enwau – traeth ar gyfer pob wythnos y flwyddyn!

Rhif 3
Yn ddiweddar, enwyd Abertawe yn un o’r deg dinas sy’n tyfu gyflymaf i fusnesau yn y DU.

Rhif 4
Marchnad Abertawe yw’r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru, gyda thros 100 o stondinau annibynnol.

Rhif 5
Mae 25 maes parcio yng Nghanol Dinas Abertawe, gan gynnwys 3 chyfleuster parcio a theithio arobryn a mwy na 8,500 o lefydd parcio.

Rhif 6
Enwyd Abertawe yn ddiweddar fel dinas lanaf Cymru, a’r ail ddinas lanaf yn y DU (2009).

Rhif 7
Amgueddfa Abertawe yw amgueddfa gyhoeddus hynaf Cymru, ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yw un o amgueddfeydd diweddaraf Cymru.

Rhif 8
Tŵr 29 llawr Cei Meridian ym Marina Abertawe yw adeilad preswyl talaf Cymru, gyda golygfeydd panoramig o Fae Abertawe.

This post is also available in: English