Pysgod a bwyd môr

Mae bwyd môr wedi’i wreiddio yn hanes y farchnad. Mae cocos a bara lawr ffres, blasus yn fwydydd traddodiadol yn Abertawe sy’n cael eu gweini o hyd heddiw! Mae’r gwerthwyr pysgod ardderchog a’r rotwndâu bwyd môr yng nghanol y farchnad yn cynnig pysgod a danteithfwyd môr ffres o’r ansawdd gorau.

Market stall key Seafood and Fish
 41c  Coakley-Green
 Fishmonger
 49f  Tuckers Fish  Fishmonger
 57b  The Market Place  Fishmonger
 CR1&2  Cockle Rotunda: C.Watts  Local Seafood
 CR3&5  Cockle Rotunda: M.Swiston  Local Seafood
 CR4  Cockle Rotunda: A.Swiston  Local Seafood
 CR6  Cockle Rotunda: P.Swiston  Local Seafood

Market Map

Market Map

This post is also available in: English