Cigyddiaeth

Mae nifer o gigyddion arbenigol yn y farchnad a phob un yn cynnig arbenigedd, profiad a gwerth am arian. Mae amrywiaeth eang o gig eidion, cig oen a chyw iâr ffres ar gynnig ynghyd â darnau o gig o Gymru ac amrywiaeth annisgwyl o gigoedd mwy egsotig.

Market Stall Key Table Butcher
46a  Billy Upton  Butcher
46b  L. Vaughan & Sons  Butcher
55c  Hugh Phillips
 Butcher
58b  Simpsons
 Butcher

Market Map

Market Map

This post is also available in: English