Bod yn fasnachwr

Mae llawer o resymau dros sefydlu busnes ym Marchnad Abertawe. Mae’n gyrchfan siopa poblogaidd a chan ei fod yn rhan o dreftadaeth Abertawe, mae’n fan twristiaeth sy’n denu digon o ymwelwyr, tua 80,000 o ymwelwyr ar gyfartaledd bob wythnos!

Yn ogystal â rhent rhesymol a deiliadaeth yn uchel, mae ymdeimlad cryf o gymuned yn y farchnad hefyd.

Does dim rhyfedd iddi fod yn ganolfan fasnachol yn y ddinas ers canrifoedd!

Rydym bob amser yn chwilio am fasnachwyr â syniadau creadigol a blaengar er mwyn i’r farchnad allu cynnig rhywbeth gwahanol. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn masnachu ym Marchnad Abertawe, mae dau opsiwn ar gael:

  • Masnachu Achlysurol – gellir cadw lle’n ddyddiol neu’n wythnosol er mwyn masnachu ar fwrdd trestl (4trx6tr) yn ein hardal marchnata achlysurol. Yn ddelfrydol os ydych am dreialu syniad busnes neu ehangu hobi’n fasnach.
  • Deiliad Stondin – masnachu ar sail fwy parhaol i’r rhai sydd am sefydlu eu hunain yn y farchnad.

This post is also available in: English