Stondinau i’w gosod

Mae stondinau yn y farchnad yn cael eu rheoli a’u gosod gan Gyngor Dinas a Sir Abertawe drwy wasanaeth Rheoli Canol y Ddinas.

Shabby Chicks

Mae oddeutu 100 o unedau ‘siop’ sy’n amrywio mewn maint o 100 i 300 troedfedd sgwâr. Mae gan y cyngor restr aros o fasnachwyr arfaethedig ac mae’r rhain yn cael gwybod pan fydd stondin ar gael i’w gosod.

Am ragor o wybodaeth am osod stondin ym Marchnad Abertawe neu i ymuno â’r rhestr aros, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen adborth.

Stondinau ar gael
Mae’r stondinau canlynol ar gael i’w gosod ar hyn o bryd. Os yw’r amodau’n dderbyniol ac y deuir i gytundeb â’r tenant sy’n gadael (os yw’n berthnasol), bydd angen cyflwyno ffurflen gais i Reoli Canol y Ddinas. Sylwer y bydd angen caniatâd y cyngor hefyd ar gyfer unrhyw newid yn y defnydd masnachu neu newidiadau mawr i gynllun y stondin.

Stalls To Let June 2018 Swansea Market Application Form

 

Canllawiau Cyflwyno Cais
Wrth adolygu ceisiadau, mae Rheolaeth Canol y Ddinas yn chwilio am fusnesau a fyddai’n ychwanegu gwerth i ddarpariaeth gyffredinol y farchnad a chynnig rhywbeth newydd i gwsmeriaid. Bydd yn gwerthuso a yw’r cais o fudd i’r farchnad a’r Awdurdod Lleol.

Gan ddibynnu ar natur y cais, efallai bydd angen cyfnod safonol o ymgynghori â stondinwyr presennol yn y farchnad yn ogystal â swyddogion allweddol yn y cyngor, er enghraifft safonau masnach. Bydd angen cynnal gwiriadau ar y tenantiaid arfaethedig.

This post is also available in: English